هاست ایران

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج زهره

250 مگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی 1 وبسایت
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج مریخ

500 مگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی 1 وبسایت
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج مشتری

1 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی 1 وبسایت
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج نپتون

2 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی یک وبسایت
قالب رایگان وردپرس در پرداخت سالانه
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج پلوتون

5 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی 2 وبسایت
قالب رایگان وردپرس در پرداخت سالانه
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه

هاست دایرکت ادمین ایران پکیج زحل

10 گیگابایت حجم
پهنای باند نامحدود
امکان راه اندازی 2 وبسایت
قالب رایگان وردپرس در پرداخت سالانه
وب سرور آپاچی و کنترل پنل دایرکت ادمین
5% تخفیف برای سفارش های سه ماهه
10% تخفیف برای سفارش های شش ماهه
15% تخفیف برای سفارش های سالانه